Drogi Użytkowniku,
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy Cię poinformować, że podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszego serwisu, w jaki sposób chronimy ich prywatność oraz jakie prawa przysługują im w tym zakresie.

1. Podmiot przetwarzający
Podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, ul. Puławska 72 lok. 1, 02-603 Warszawa

2. Dane osobowe
Chodzi o dane osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane na etapie rejestracji w formularzu kontaktowym na stronie http://styropian.men/kontakt/ oraz zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie z naszego serwisu i zapisywane w plikach cookies.

3. Administrator danych
Administratorem Twoich danych jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą ul. Puławska 72 lok. 1, 02-603 Warszawa, numer NIP: 5213553642 nr KRS: 0000347458 (dalej: „Administrator”).
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu ul. Puławska 72 lok. 1, 02-603 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@producencistyropianu.pl

4. Informacja o zakresie przetwarzania danych
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu udostępniania Ci w ramach serwisu bieżących informacji o rynku budowlanym.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes realizowany przez Administratora, co obejmuje w szczególności działania związane z możliwością udostępniania informacją o rynku budowlanym.

Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie podmioty, które obsługują system teleinformatyczny naszego Serwisu. Twoje dane osobowe nie są udostępniane w szczególności nie są sprzedawane podmiotom zewnętrznym.
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator Serwisu nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez Ciebie z praw wymienionych w pkt 5. poniżej, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

5. Twoje prawa
Podawanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
W każdej chwili możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, by pliki cookies nie był zapisywane na Twoim urządzeniu.

W każdej chwili możesz żądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W każdej chwili masz prawo zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu Twojego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w całości lub wskazanym zakresie.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.